برنامه یاد بعضی نفرات
 
به بهانه اجرای گروه‌های راک مشهدی «بادزنگ»، Minus1 و امیراشکان غلامی
کنسرت الکتروراک یک گروه مشهدی در برج آزادی
آغاز فصل جدید فعالیت یک گروه دو نفره مشهدی
دومین آلبوم گروه در فضای الکتروراک به بازار آمدگروه بادزنگ | موسیقی ما