برنامه یاد بعضی نفرات
 
مراسم گرامی‌داشت محمدرضا شجریان با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد
با معرفی حمیدرضا نوربخش، هنگامه اخوان، مظفر شفیعی، حسن بخشی و قاسم رفعتی
با خوانندگی قاسم رفعتی، مظفر شفیعی، سیدرضا طباطبایی، اشکان کمانگری و ...
علی اصغر شاه زیدی، قاسم رفعتی، مظفر شفیعی، حسین علیشاپور، محمد معتمدی، بامداد فلاحتی، اشکان کمانگری، سروش بخشش، امیرحسین مدرسقاسم رفعتی | موسیقی ما