برنامه یاد بعضی نفرات
 
«گام» و «داتار» در بخش تلفیقی جشنواره فجر روی صحنه رفتند
جزئیات اجرای گروه‌های تلفیقی در سی و سومین دوره از این فستیوالگروه گام | موسیقی ما