برنامه یاد بعضی نفرات
 
با طراحی و ایده‌پردازی آرش هژیرآزاد و نوازندگی «یگانه حسینی‌نیا»
گفت‌وگو با یگانه حسینی‌نیا و آرش هژیر آزاد درباره‌ی اجرایشان در «موسیقی-تجربه»آرش هژیر آزاد | موسیقی ما