برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
به بهانه اجرای گروه‌های راک مشهدی «بادزنگ»، Minus1 و امیراشکان غلامیگروه ماد | موسیقی ما