Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
از راک «کاوه یغمایی»، «اوهام» و «میرا» تا گروه‌هایی مثل «مون‌‌‌هد»، «بالزن» و «بادزنگ»ایندی راک | موسیقی ما