برنامه یاد بعضی نفرات
 
​به بهانه‌ی کنسرتِ‌ شهرزاد در تالار رودکیسالار زمانیان | موسیقی ما