بنیاد کودک
ماخولا در دانشگاه هنر کنسرت پژوهشی برگزار می‌کند
موشکافی پروژه «بالزن» در گفت‌و‌گو با نیما رمضان و امیر بال‌افشان که هنر را از مخاطب گسترده جدا نمی‌دانند
نخستین آلبوم گروه مشترک نیما رمضان و امیر بال‌افشان منتشر شدامیر بال افشان | موسیقی ما