برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با سخنرانی فردین خلعتبری، سروش صحت و نیما رئیسی برگزار می‌شودآلبوم بی من | موسیقی ما