برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خاطراتی هنری از «میلاد کیایی»بدرقه جاویدان | موسیقی ما