برنامه یاد بعضی نفرات
 
مدیرعاملان نهادهای صنفی هنرمندان از تبعاتِ اخذ مالیات از هنرمندان گفتند
شورای عالی خانه هنرمندان ایران یاد علی مرادخانی را گرامی داشتایرج راد | موسیقی ما