برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با همکاری «بابک شهرکی»‌ با ویراستی جدیدنی‌ انبان | موسیقی ما