آلبوم تهران عاشق
 
Farhad Forootani Eshgh Love فرهاد فروتنی عشق
نوید نیکبخت
پاسخی به پرسشِ «چرا شیوه‌های آوازی متعدد در ایران وجود ندارد؟»علی شیرازی | موسیقی ما