برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
نوازنده‌ای که زندگی‌اش با تصاعد هندسی گذشت
با اشعاری از هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی کدکنی
بامداد امروز، استاد «عبدالوهاب شهیدی» بزرگ‌مردِ آواز ایران درگذشت
در برنامه‌ی «کاروان شعر و موسیقی»‌ رادیو فرهنگ
چکامه؛ درباره‌ی پیوند شعر و موسیقی (7)
همه چیز درباره شعر معروف هوشنگ ابتهاجهوشنگ ابتهاج | موسیقی ما