آلبوم تهران عاشق
 
Farhad Forootani Eshgh Love فرهاد فروتنی عشق
نوید نیکبخت
با ده قطعه و از سوی موسسه «نوای مهر سپاهان»امیرمسعود هراتیان | موسیقی ما