برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با تصمیم حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیان و ...
نخستین جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی در سال جدید برگزار شد
با حضور اساتیدی چون مجید کیانی، داود گنجه‌ای، حسن ریاحی، شاهین فرهت
با حضور هنرمندانی چون داود گنجه‌ای، تقی ضرابی، هادی آرزم، صدرالدین حسینخانی و ...داود گنجه‌ای | موسیقی ما