برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور محمد الله یاری، محمد اطیابی، داوود گنجه‌ای، صدرالدین‌ حسین‌خانی و ....
با حضور هنرمندانی چون داود گنجه‌ای، تقی ضرابی، هادی آرزم، صدرالدین حسینخانی و ...هادی آرزم | موسیقی ما