برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور هنرمندانی چون داود گنجه‌ای، تقی ضرابی، هادی آرزم، صدرالدین حسینخانی و ...صدرالدین حسینخانی | موسیقی ما