برنامه یاد بعضی نفرات
 
با انتقال به اداره‌ی کتاب و با حکمِ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
در شرایط افزایش سرعت واکسیناسیون و خروج اغلب شهرهای کشور از وضعیت قرمز
با حضور اساتیدی چون مجید کیانی، داود گنجه‌ای، حسن ریاحی، شاهین فرهتمحمد الهیاری | موسیقی ما