برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «علی مرادخانی» به خانه‌ی ابدی‌اش رهسپار شدمحمود دعایی | موسیقی ما