برنامه یاد بعضی نفرات
 
«علی قمصری» با دوتارنوازان تربت جام نواختپروژه‌ی تار ایرانی | موسیقی ما