برنامه یاد بعضی نفرات
 
با تهیه‌کنندگی سهراب پورناظری و داوری شهرداد روحانی و علیرضا قربانیجایزه‌ موسیقی جم | موسیقی ما