برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در ششمین روز از جشنواره موسیقی ایلام چه گدشت؟هوره خوانی | موسیقی ما