برنامه یاد بعضی نفرات
 
آهنگ‌ساز پیش‌کسوت داستان ورود خود به دنیای موسیقی را بیان کردقوامی | موسیقی ما