برنامه یاد بعضی نفرات
 
خانه‌ی موسیقی طی بیانیه‌ای اعلام کرد:بیمه تامین اجتماعی | موسیقی ما