برنامه یاد بعضی نفرات
 
چالش‌ها و اهمیت ساخت موسیقی مستند در گفت‌وگو با آهنگ‌ساز نام‌دارسینمای مستند | موسیقی ما