برنامه یاد بعضی نفرات
 
گفتگو با خواننده باسابقه و عضو هیات داروان یک رویداد هنریمهراوه شریقی نیا | موسیقی ما