برنامه یاد بعضی نفرات
 
«فردین خلعتبری» در یک اثر موسیقایی به مرور خاطرات دوران کودکی‌اش پرداختغلامرضا کریم زاده | موسیقی ما