برنامه یاد بعضی نفرات
 
«شهرام ناظری» نشان عالی یونسکو را از دستانِ بازیگرِ پیش‌کسوت دریافت کردسعید شریفیون | موسیقی ما