برنامه یاد بعضی نفرات
 
دبیر اجرایی دومین جشنواره ملی موسیقی و آیین‌های اقوام ایرانی از این رویداد می‌گویدآرش صفری | موسیقی ما