Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
با حضور مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ی آموزش‌های هنری
ویژه متقاضیان فعالیت‌های بین‌المللی موسیقی
با راه‌اندازی یک سایت اینترنتی تحت نظارت ایرج خواجه‌امیری صورت می‌گیرد
مدیر امور موسیقی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر داد
با مخالفت افراط‌گرایان شکل گرفت؛آموزش | موسیقی ما