بنیاد کودک
به دلیل استقبالِ مخاطبان
بلیت‌های سه شب کنسرت «شهر خاموش» در چند دقیقه به فروش رسید
«کیهان کلهر» تولد دوستِ قدیمی خود را تبریک گفت
در هجدهمین شب اجرای این برنامه حسین علیزاده مهمان کنسرت کیهان کلهر شد
در اولین شب از کنسرتِ دوباره‌ی «شهر خاموش»
بار دیگر و به مدت چهار روز در خرداد ماه
درباره آلبوم شهر خاموش آخرين ساخته کيهان کلهر؛شهر خاموش | موسیقی ما