برنامه یاد بعضی نفرات
 
هم‌زمان با فرارسیدن روز ملی خلیج فارس
از سوی کانون ادبی زمستان و با همکاری شرکت اکسیر نوین برگزار خواهد شد
رهنما، خزاعی، مسیحا و سالار عقیلی با هم برای «ای ایران» هم‌نوا شدند
کنسرت بزرگ خلیج فارس با تبلیغات محیطی، تناقض‌های پنهان و آشکار و شعار تبلیغاتی خاصش برگزار می‌شود
اجرای اثری با استانداردهای جهانی؛
همزمان با روز ملي خلیج‌ فارس؛خلیج فارس | موسیقی ما