برنامه یاد بعضی نفرات
 
با رهبری «نصیر حیدریان» و سولیستی «پدرام فریوسفی»
دوازدهم آبان‌ماه و با آثاری از برامس، شوستاکویچ، راخمانینف، چایکوفسکی، فوره و پولنک
در فرهنگسرای هنر و توسط گروه معنا؛چایکوفسکی | موسیقی ما