برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خوانندگی اشکان کمانگری و آهنگسازی طینوش بهرامی
بیست‌ و ششم شهریور‌ماه و با آهنگسازی «طینوش بهرامی»
با تار محمد آدینه و طینوش بهرامی؛طینوش بهرامی | موسیقی ما