بنیاد کودک
گپی با هنرمند مستقل و جوانی که دوست دارد خودش باشد
از سیناترا تا لئونادرد کوهن و الویس پریسلی
با داوری نیما رمضان، آرش سعیدی، بابک صفرنژاد، پدرام نیک‌نفس، امیرعلی طاهری و سیاوش امامی
پدرام نیک نفس
با حضور چهره های کهنه کار و جوان موسیقی در کنار یکدیگر؛پدرام نیک نفس | موسیقی ما