برنامه یاد بعضی نفرات
 
جوابیه ترانه‌سرای جوان به یادداشت «دلجویی از پیشکسوت ماندگار ترانه»بهنام مظاهری | موسیقی ما