برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نوازندگی سعید رحیمی، مهدی صالحی، رامین بحیرائی و سجاد پورقناد
از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛مهدی صالحی | موسیقی ما