برنامه یاد بعضی نفرات
 
با هدف فراهم‌سازی بستری برای رشد و شکوفایی استعدادهای تازه‌نفس ترانه‌سرایی
نخستین نشست بخش پژوهش سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر برگزار شدترانه سرایی | موسیقی ما