برنامه یاد بعضی نفرات
 
شامل بررسی تطبیقی ویژگی‌های اجرایی ساز قیچکم ایرانی و ویولون آلتو
گفت‌وگو با پریسا و پوریا پیرزاده به دلیلِ انتشار آلبوم وکالیز
اولین اثر صوتی و تصویری کوارتتی متشکل از 4 بانوی نوازنده منتشر شدپریسا پیرزاده | موسیقی ما