برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آغاز دوره جدید فعالیت‌های این هنرمند؛
فرید کریمیان
برزو ارجمند - دکلمه: فرید کریمیانفرید کریمیان | موسیقی ما