برنامه یاد بعضی نفرات
 
با سخنرانی هومان اسعدی، فرشاد توکلی، آروین صداقت‌کیش و محمدرضا فیاضفرشاد توکلی | موسیقی ما