برنامه یاد بعضی نفرات
 
در یک حراجی و 9 برابر برآوردهای اولیه
هنرمندان افسانه‌ای دهه 1960 و 1970 در آلبوم ستاره بزرگ هالیوودمک کارتنی | موسیقی ما