پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)