گفتاری از «سروش صحت» درباره‌ی جدیدترین تجربه‌ی علی قمصری