با آثاری از زنده‌یاد پرویز مشکاتیان
بی کلام (اثری از بهمن رجبی و گروه چکاد)