افتتاح فستیوال موسیقی تهران با اجرای حسین علیزاده و گروه هم آوایان؛
علی خدایی (اثری از گروه خورشید)