افتتاح فستیوال موسیقی تهران با اجرای حسین علیزاده و گروه هم آوایان؛