• [رضا صادقی]
  3.433275

  امتیاز : 68.7/100
  تعداد رأی: 2248
  ( امتیاز : 68.7/100 - 2248 رأی)
  (2248 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.292785

  امتیاز : 65.9/100
  تعداد رأی: 2688
  ( امتیاز : 65.9/100 - 2688 رأی)
  (2688 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.0499

  امتیاز : 61.0/100
  تعداد رأی: 1503
  ( امتیاز : 61.0/100 - 1503 رأی)
  (1503 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.9779

  امتیاز : 59.6/100
  تعداد رأی: 724
  ( امتیاز : 59.6/100 - 724 رأی)
  (724 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  2.937725

  امتیاز : 58.8/100
  تعداد رأی: 1654
  ( امتیاز : 58.8/100 - 1654 رأی)
  (1654 رأی)

  -------------------------
 • [علی زند وکیلی]
  2.66129

  امتیاز : 53.2/100
  تعداد رأی: 124
  ( امتیاز : 53.2/100 - 124 رأی)
  (124 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.648695

  امتیاز : 53.0/100
  تعداد رأی: 612
  ( امتیاز : 53.0/100 - 612 رأی)
  (612 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.515595

  امتیاز : 50.3/100
  تعداد رأی: 481
  ( امتیاز : 50.3/100 - 481 رأی)
  (481 رأی)

  -------------------------
 • [شهرام میرجلالی]
  2.1134

  امتیاز : 42.3/100
  تعداد رأی: 97
  ( امتیاز : 42.3/100 - 97 رأی)
  (97 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  1.97573

  امتیاز : 39.5/100
  تعداد رأی: 206
  ( امتیاز : 39.5/100 - 206 رأی)
  (206 رأی)

  -------------------------