• [رضا صادقی]
  3.42035

  امتیاز : 68.4/100
  تعداد رأی: 1877
  ( امتیاز : 68.4/100 - 1877 رأی)
  (1877 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.254695

  امتیاز : 65.1/100
  تعداد رأی: 2289
  ( امتیاز : 65.1/100 - 2289 رأی)
  (2289 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.03301

  امتیاز : 60.7/100
  تعداد رأی: 1454
  ( امتیاز : 60.7/100 - 1454 رأی)
  (1454 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.93435

  امتیاز : 58.7/100
  تعداد رأی: 655
  ( امتیاز : 58.7/100 - 655 رأی)
  (655 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  2.8974

  امتیاز : 57.9/100
  تعداد رأی: 1384
  ( امتیاز : 57.9/100 - 1384 رأی)
  (1384 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.67351

  امتیاز : 53.5/100
  تعداد رأی: 487
  ( امتیاز : 53.5/100 - 487 رأی)
  (487 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.455635

  امتیاز : 49.1/100
  تعداد رأی: 417
  ( امتیاز : 49.1/100 - 417 رأی)
  (417 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.264425

  امتیاز : 45.3/100
  تعداد رأی: 208
  ( امتیاز : 45.3/100 - 208 رأی)
  (208 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  1.99367

  امتیاز : 39.9/100
  تعداد رأی: 158
  ( امتیاز : 39.9/100 - 158 رأی)
  (158 رأی)

  -------------------------