• [محسن چاوشی]
  4.168075

  امتیاز : 83.4/100
  تعداد رأی: 2600
  ( امتیاز : 83.4/100 - 2600 رأی)
  (2600 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.68157

  امتیاز : 73.6/100
  تعداد رأی: 738
  ( امتیاز : 73.6/100 - 738 رأی)
  (738 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.551105

  امتیاز : 71.0/100
  تعداد رأی: 1223
  ( امتیاز : 71.0/100 - 1223 رأی)
  (1223 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.23622

  امتیاز : 64.7/100
  تعداد رأی: 127
  ( امتیاز : 64.7/100 - 127 رأی)
  (127 رأی)

  -------------------------
 • [فرهاد فنائیان]
  3.05797

  امتیاز : 61.2/100
  تعداد رأی: 69
  ( امتیاز : 61.2/100 - 69 رأی)
  (69 رأی)

  -------------------------