• [محسن چاوشی]
  3.107535

  امتیاز : 62.2/100
  تعداد رأی: 1274
  ( امتیاز : 62.2/100 - 1274 رأی)
  (1274 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.07527

  امتیاز : 61.5/100
  تعداد رأی: 93
  ( امتیاز : 61.5/100 - 93 رأی)
  (93 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.012675

  امتیاز : 60.3/100
  تعداد رأی: 789
  ( امتیاز : 60.3/100 - 789 رأی)
  (789 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.986665

  امتیاز : 59.7/100
  تعداد رأی: 75
  ( امتیاز : 59.7/100 - 75 رأی)
  (75 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی احمدوند]
  2.821055

  امتیاز : 56.4/100
  تعداد رأی: 95
  ( امتیاز : 56.4/100 - 95 رأی)
  (95 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.820755

  امتیاز : 56.4/100
  تعداد رأی: 106
  ( امتیاز : 56.4/100 - 106 رأی)
  (106 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.7957

  امتیاز : 55.9/100
  تعداد رأی: 93
  ( امتیاز : 55.9/100 - 93 رأی)
  (93 رأی)

  -------------------------
 • [بابک جهانبخش]
  2.510435

  امتیاز : 50.2/100
  تعداد رأی: 623
  ( امتیاز : 50.2/100 - 623 رأی)
  (623 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.32653

  امتیاز : 46.5/100
  تعداد رأی: 49
  ( امتیاز : 46.5/100 - 49 رأی)
  (49 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  2.23033

  امتیاز : 44.6/100
  تعداد رأی: 699
  ( امتیاز : 44.6/100 - 699 رأی)
  (699 رأی)

  -------------------------
 • [حمید عسکری]
  2.15508

  امتیاز : 43.1/100
  تعداد رأی: 374
  ( امتیاز : 43.1/100 - 374 رأی)
  (374 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا طلیسچی]
  2.037735

  امتیاز : 40.8/100
  تعداد رأی: 265
  ( امتیاز : 40.8/100 - 265 رأی)
  (265 رأی)

  -------------------------
 • [رحمان]
  1.99163

  امتیاز : 39.8/100
  تعداد رأی: 239
  ( امتیاز : 39.8/100 - 239 رأی)
  (239 رأی)

  -------------------------