• [رضا صادقی]
  3.47431

  امتیاز : 69.5/100
  تعداد رأی: 2530
  ( امتیاز : 69.5/100 - 2530 رأی)
  (2530 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.304605

  امتیاز : 66.1/100
  تعداد رأی: 3017
  ( امتیاز : 66.1/100 - 3017 رأی)
  (3017 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  3.236565

  امتیاز : 64.7/100
  تعداد رأی: 2084
  ( امتیاز : 64.7/100 - 2084 رأی)
  (2084 رأی)

  -------------------------
 • [علی زند وکیلی]
  2.79868

  امتیاز : 56.0/100
  تعداد رأی: 303
  ( امتیاز : 56.0/100 - 303 رأی)
  (303 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.792125

  امتیاز : 55.8/100
  تعداد رأی: 635
  ( امتیاز : 55.8/100 - 635 رأی)
  (635 رأی)

  -------------------------
 • [امیر حسینی]
  2.73913

  امتیاز : 54.8/100
  تعداد رأی: 46
  ( امتیاز : 54.8/100 - 46 رأی)
  (46 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.681675

  امتیاز : 53.6/100
  تعداد رأی: 644
  ( امتیاز : 53.6/100 - 644 رأی)
  (644 رأی)

  -------------------------
 • [شهرام میرجلالی]
  2.163795

  امتیاز : 43.3/100
  تعداد رأی: 116
  ( امتیاز : 43.3/100 - 116 رأی)
  (116 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  2.158105

  امتیاز : 43.2/100
  تعداد رأی: 253
  ( امتیاز : 43.2/100 - 253 رأی)
  (253 رأی)

  -------------------------