• [محسن چاوشی]
  4.52892

  امتیاز : 90.6/100
  تعداد رأی: 1193
  ( امتیاز : 90.6/100 - 1193 رأی)
  (1193 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.984905

  امتیاز : 79.7/100
  تعداد رأی: 265
  ( امتیاز : 79.7/100 - 265 رأی)
  (265 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.3001

  امتیاز : 66.0/100
  تعداد رأی: 1956
  ( امتیاز : 66.0/100 - 1956 رأی)
  (1956 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.13123

  امتیاز : 62.6/100
  تعداد رأی: 1585
  ( امتیاز : 62.6/100 - 1585 رأی)
  (1585 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.98276

  امتیاز : 59.7/100
  تعداد رأی: 232
  ( امتیاز : 59.7/100 - 232 رأی)
  (232 رأی)

  -------------------------