• [محسن چاوشی]
  3.109985

  امتیاز : 62.2/100
  تعداد رأی: 1282
  ( امتیاز : 62.2/100 - 1282 رأی)
  (1282 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.00373

  امتیاز : 60.1/100
  تعداد رأی: 804
  ( امتیاز : 60.1/100 - 804 رأی)
  (804 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.84706

  امتیاز : 56.9/100
  تعداد رأی: 85
  ( امتیاز : 56.9/100 - 85 رأی)
  (85 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی احمدوند]
  2.813725

  امتیاز : 56.3/100
  تعداد رأی: 102
  ( امتیاز : 56.3/100 - 102 رأی)
  (102 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.77064

  امتیاز : 55.4/100
  تعداد رأی: 109
  ( امتیاز : 55.4/100 - 109 رأی)
  (109 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.733945

  امتیاز : 54.7/100
  تعداد رأی: 109
  ( امتیاز : 54.7/100 - 109 رأی)
  (109 رأی)

  -------------------------
 • [بابک جهانبخش]
  2.514375

  امتیاز : 50.3/100
  تعداد رأی: 626
  ( امتیاز : 50.3/100 - 626 رأی)
  (626 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.320755

  امتیاز : 46.4/100
  تعداد رأی: 53
  ( امتیاز : 46.4/100 - 53 رأی)
  (53 رأی)

  -------------------------
 • [حمید عسکری]
  2.161805

  امتیاز : 43.2/100
  تعداد رأی: 377
  ( امتیاز : 43.2/100 - 377 رأی)
  (377 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا طلیسچی]
  2.05904

  امتیاز : 41.2/100
  تعداد رأی: 271
  ( امتیاز : 41.2/100 - 271 رأی)
  (271 رأی)

  -------------------------
 • [رحمان]
  1.9875

  امتیاز : 39.8/100
  تعداد رأی: 240
  ( امتیاز : 39.8/100 - 240 رأی)
  (240 رأی)

  -------------------------