• [رضا صادقی]
  4.5

  امتیاز : 90.0/100
  تعداد رأی: 334
  ( امتیاز : 90.0/100 - 334 رأی)
  (334 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.43498

  امتیاز : 68.7/100
  تعداد رأی: 892
  ( امتیاز : 68.7/100 - 892 رأی)
  (892 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  3.3546

  امتیاز : 67.1/100
  تعداد رأی: 674
  ( امتیاز : 67.1/100 - 674 رأی)
  (674 رأی)

  -------------------------
 • [محسن چاوشی]
  3.085735

  امتیاز : 61.7/100
  تعداد رأی: 1493
  ( امتیاز : 61.7/100 - 1493 رأی)
  (1493 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.02468

  امتیاز : 60.5/100
  تعداد رأی: 1337
  ( امتیاز : 60.5/100 - 1337 رأی)
  (1337 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.94758

  امتیاز : 59.0/100
  تعداد رأی: 496
  ( امتیاز : 59.0/100 - 496 رأی)
  (496 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.87847

  امتیاز : 57.6/100
  تعداد رأی: 288
  ( امتیاز : 57.6/100 - 288 رأی)
  (288 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.40972

  امتیاز : 48.2/100
  تعداد رأی: 288
  ( امتیاز : 48.2/100 - 288 رأی)
  (288 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.324175

  امتیاز : 46.5/100
  تعداد رأی: 182
  ( امتیاز : 46.5/100 - 182 رأی)
  (182 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.055555

  امتیاز : 41.1/100
  تعداد رأی: 90
  ( امتیاز : 41.1/100 - 90 رأی)
  (90 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  2.04

  امتیاز : 40.8/100
  تعداد رأی: 100
  ( امتیاز : 40.8/100 - 100 رأی)
  (100 رأی)

  -------------------------
 • [رحمان]
  1.94946

  امتیاز : 39.0/100
  تعداد رأی: 277
  ( امتیاز : 39.0/100 - 277 رأی)
  (277 رأی)

  -------------------------