• [محسن چاوشی]
  4.66504

  امتیاز : 93.3/100
  تعداد رأی: 615
  ( امتیاز : 93.3/100 - 615 رأی)
  (615 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.28429

  امتیاز : 65.7/100
  تعداد رأی: 1808
  ( امتیاز : 65.7/100 - 1808 رأی)
  (1808 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.15135

  امتیاز : 63.0/100
  تعداد رأی: 1447
  ( امتیاز : 63.0/100 - 1447 رأی)
  (1447 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.98995

  امتیاز : 59.8/100
  تعداد رأی: 199
  ( امتیاز : 59.8/100 - 199 رأی)
  (199 رأی)

  -------------------------