امیرعلی عظیمی
تک قطعه‌ها 
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
سایر آثار این هنرمند 
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
[ مسعود همایونی ], [ امیرعلی عظیمی ]
[ گروه وایت نویز ]
ویدیو‌ها 
[ امیرعلی عظیمی ]
مطالب مرتبط
گفت‌وگو با مسعود همایونی و امیرعلی عظیمی به بهانه‌ی انتشار «فصل عاشقانه‌ها» از «وایت نویز»
پس از انتشار آهنگی به همراه گروه white noise
همزمان با انتشار قطعه «واسه چی» با صدای مسعود همایونی و امیرعلی عظیمی عنوان شددانلود امیرعلی عظیمی | موسیقی ما